Kyntö

Kyntämisessä kuohkeutetaan ja käännetään maa. Kyntäminen täytyy tehdä tarkasti, koska sillä on suuri vaikutus kylvöille ja viljan kasvamiselle. Hyvällä kyntöjäljellä saadaan oikeanlainen kasvupohja kasville.

 

Käytämme kyntämisessä nelisiipisiä paluuauroja.

 

 

Kynto